Monting SK d. o. o.

Naziv podjetja: MONTING SK, D. O. O.

Naslov: SPODNJA REČICA 80C, 3270 LAŠKO

Internetna stran: www.monting-sk.si

Število zaposlenih: 60

E-naslov: info@monting-sk.si

 

MONTING-SK_20.let

 

PREDSTAVITEV ORGANIZACIJE IN NJENIH GLAVNIH DEJAVNOSTI 

Osnovna dejavnost podjetja MONTING SK je kovinsko-predelovalna strojegradnja, še posebej pa smo specializirani za strojno-tehnološko opremo linij za proizvodnjo kamene in steklene izolacijske volne, kot so talilne kupolne peči, centrifuge, čistilne krtače, gladilni transporterji, žage, sežigalne in trdilne komore, verižni transporterji za odpadke in druga oprema. Poleg tega zapolnjujemo naše proizvodne kapacitete tudi z nudenjem storitev ter z izdelavo velikih, težkih in/ali kompliciranih komponent ter sklopov za strojegraditelje iz različnih področij, kot so na primer papirna industrija, turbine in hidromehanska oprema, železarstvo, rudarstvo, kemična industrija, itd.

Večino prihodkov ustvarimo na tujih trgih – direktno ali posredno kot podizvajalci. Glavni trgi so države EU, Rusija in države bivše SZ ter drugi. Trenutno zaposlujemo okoli 70 ljudi različnih strojnih poklicev, kar četrtina zaposlenih pa ima višjo ali visoko izobrazbo. Svoje zaposlene tudi nenehno izobražujemo in izpopolnjujemo, saj je strokoven in visoko kvalificiran kader eden izmed najpomembnejših dejavnikov, ki pripomore k uspešnosti podjetja.

 VIZIJA IN CILJI PODJETJA

Postati želimo eden pomembnejših evropskih dobaviteljev in proizvajalcev strojne in tehnološke opreme za proizvodnjo kamene in steklene izolacijske volne ter proizvajalec zahtevnih komponent in sklopov za papirno, hidroenergetsko, železarsko, rudarsko in kemično industrijo.

Monting SK, d.o.o. je dolgoročno stabilno podjetje, kar zagotavlja z diverzifikacijo prodajno-proizvodnih programov. S strategijo diferenciacije gojimo dolgoročna partnerstva, zgrajena na zaupanju, da ustvarjamo vzajemno korist vseh deležnikov.

Cilji za v prihodnje so: nadaljnje izpopolnjevanje in posodabljanje strojno-tehnološke opreme, del zaslužka pa vlagati v razvoj novih lastnih proizvodov ter iskanje inovativnih rešitev in izboljšav za obstoječe proizvode.

Naš cilj je zmerna rast, predvsem v smislu povečanja dodane vrednosti, sama širitev pa omejeno. Želimo samostojno obvladati projekte, kupcem pa zagotavljati le najvišjo kvaliteto in se držati dogovorjenih dobavnih rokov.

 KOLIKO INŽENIRJEV S PODROČJA STROJNIŠTVA IN MEHATRONIKE BOSTE ZAPOSLOVALI V PRIHODNJIH LETIH

V preteklem letu 2015 smo zaposlili 6 novih sodelavcev v režijskih službah, od katerih so 4 bili inženirji. V proizvodnji smo prav tako zaposlili kar nekaj strokovnega kadra iz področja tehničnih ved. V letu 2016 bomo še nadalje zaposlovali kakovosten, perspektiven, zavzet kader vsled doseganja poslanstva, vizije in ciljev podjetja Monting Sk, d. o. o.