Siliko d. o. o.

Naziv podjetja: SILIKO, d. o. o.

Kakovost. Fleksibilnost. Tehnološka dovršenost

Naslov: Tržaška cesta 31, 1360 Vrhnika

Internetna stran: www.siliko.si

Telefonska številka : 07/81 63 002; 041 577 816

SILIKO_logotip_pokoncen_BARVA_slogan

PREDSTAVITEV ORGANIZACIJE IN NJENIH GLAVNIH DEJAVNOSTI 

Začetki družbe Siliko segajo v  leto 1984. Naložbe v nove proizvodne zmogljivosti ter tehnološke izboljšave so omogočile obstoj in razvoj podjetja. Največji preskok podjetja se je začel leta 1995 z izgradnjo novih prostorov in vlaganjem sredstev v sodobne brizgalne stroje ter obdelovalne stroje v orodjarni. V tem obdobju se je proizvodni program razširil in danes obsega dejavnosti, s katerimi lahko kupcu ponudimo celovito storitev od idejne zasnove, konstrukcije in izdelave orodja do velikoserijske proizvodnje. V naši dolgoletni praksi smo si pridobili znanja s področja injekcijskega brizganja in klasičnega načina vulkanizacije za predelavo široke palete materialov od NR, NBR, SBR, HNBR, EPDM, ACM, CO/ECO, CR, VMQ, FPM …

GLAVNE DEJAVNOSTI:

 • razvoj gumi-tehničnih izdelkov,
 • konstrukcija in izdelava orodij za brizganje gume,
 • samostojno brizganje elastomerjev, tehničnih termoplastov in LSR,
 • kombinirano brizganje guma/LSR-plastika-kovina,
 • 2K brizganje ali robotski prenos med stroji,
 • predobdelava in poobdelava kosov (čiščenje, lepljenje, kondicioniranje, temperiranje, kontrola).

Znotraj podjetja Siliko delujeta dva sodobno opremljena laboratorija, ki sta namenjena podpori razvojnega oddelka in izvajanju zahtevnejših testiranj materialov in proizvodov. 

SILIKO je med največjimi proizvajalci gumi-tehničnih izdelkov v Sloveniji. 60 % vse proizvodnje izvozimo na trg Evropske unije, predvsem kupcem nemške avtomobilske industrije. Hkrati smo pomemben dobavitelj industriji bele tehnike na slovenskem trgu, sodelujemo pa tudi s partnerji na področju elektroindustrije, sanitarne industrije in gradbene industrije.

V naši dolgoletni praksi smo si pridobili znanja s področja injekcijskega brizganja in klasičnega načina vulkanizacije za predelavo široke palete materialov od NR, NBR, SBR, HNBR, EPDM, ACM, CO/ECO, CR, VMQ, FPM …

V letu 2006 smo uspešno pričeli tudi s proizvodnjo izdelkov iz LSR (tekočega silikona) in plastike, ki je specifična branža brizganja izdelkov iz gume in zahteva specifično strojno opremo, orodja in know-how. Proizvodnja gumi-tehničnih izdelkov poteka na najsodobnejših in ustrezno vzdrževanih strojih za injekcijsko brizganje, ob tesnem sodelovanju s svetovno najpomembnejšimi proizvajalci strojne opreme, kot so MAPLAN, ENGEL, LWB, DESMA, KRAUSSMAFFEI, dosegamo največjo možno stopnjo fleksibilnosti v vseh fazah proizvodnega procesa.

Vzporedno delovanje orodjarne in glavne dejavnosti podjetja – produkcija gumi-tehničnih izdelkov – omogoča kakovostno in predvsem hitro prilagoditev zahtevam kupca, saj potrebno orodje za posamezen artikel konstruiramo in izdelamo v lastni orodjarni.

Razpolagamo z zmogljivo in najsodobnejšo tehnično opremo, podprto s CAD-CAM tehnologijo, ki nam omogoča izdelavo orodij najzahtevnejših oblik in velikosti. Velik poudarek dajemo fleksibilnosti in prilagajanju zahtevam kupcev, pri čemer je naša glavna obveza izdelava orodij v čim krajšem in dogovorjenem roku.

Poleg klasičnih obdelovalnih strojev je orodjarna opremljena z  3-osnimi in 5-osnimi CNC obdelovalnimi centri, CNC stružnicami in CNC stroji za potopno erodiranje. Izdelamo lahko orodja maksimalnih mer 1400 mm x 900mm. Tako kot proizvodnja gumi-tehničnih izdelkov tudi orodjarna obratuje po zahtevah ISO standardov.

VIZIJA IN CILJI PODJETJA

Postati pomemben evropski dobavitelj malo in velikoserijskih gumi-tehničnih izdelkov za industrijo osebnih in tovornih vozil ter za industrijo bele tehnike.

Uveljaviti lastno blagovno znamko, ki bo prepoznavna po inovativnosti, strokovnosti in kakovosti.

Proizvajamo kakovostne gumi-tehnične, silikonske in plastične izdelke ter orodja za njihovo izdelavo.

Pri tem uporabljamo vrhunsko tehnologijo, znanje in izkušnje, kupcu pa zagotavljamo kakovost, fleksibilnost in celovito podporo od idejne zasnove do serijske proizvodnje.

Naše glavno vodilo je zadovoljen kupec, ki mu zagotavljamo visoko kakovostne izdelke, tehnološko dovršenost in najvišjo stopnjo fleksibilnosti.

Le z odličnostjo lahko izpolnjujemo in presegamo pričakovanja kupcev.

Najboljše rešitve in skupne cilje lahko dosegamo z visoko pripadnostjo delu, medsebojnim sodelovanjem in skupinskim delom.

Z uspešnim poslovanjem in rastjo podjetja omogočamo napredek in razvoj družbenega okolja, v katerem delujemo, hkrati pa zaposlenim zagotavljamo socialno varnost in osebnostni razvoj.

 KOLIKO INŽENIRJEV S PODROČJA STROJNIŠTVA IN MEHATRONIKE BOSTE ZAPOSLOVALI V PRIHODNJIH LETIH 

Vsako leto v povprečju zaposlimo od 10 do 20 novih sodelavcev, zato imamo posamezna delovna mesta razpisana stalno, saj ves čas odpiramo nova.

Ključna zaželena znanja (različno po posameznih oddelkih v podjetju) so:

 • strojniška izobrazba (strojni tehnik, inženir strojništva, inženir mehatronike …) in/ali
 • tekoče znanje nemščine in/ali
 • izkušnje iz avtomobilske industrije in/ali
 • poznavanje tehnologije brizganja plastike ali gume in/ali
 • obvladovanje razvoja izdelkov (FEM-analize, CATIA) in/ali
 • obvladovanje izdelave orodij za brizganje plastike/gume.

V podjetju vsa leta delovanja intenzivno vlagamo v mlade in obetavne kadre.

Skladno s tem omogočamo tudi štipendiranja mladih, in sicer predvsem za profile:

 • orodjar,
 • strojni tehnik,
 • tehnik mehatronike,
 • inženir strojništva ali diplomirani inženir strojništva,
 • inženir mehatronike ali diplomirani inženir mehatronike,
 • druga izobrazba tehnične smeri.

Pogoj za odobritev štipendije je predhodno opravljanje študentskega dela ali obvezne prakse pri nas v podjetju. Še pred odobritvijo štipendiranja namreč želimo spoznati vaše delovne navade, že osvojena znanja in motivacijo. Poleg tega tako tudi vi spoznate podjetje, oddelke in področja dela.