Štore STEEL d. o. o.

Naziv podjetja: ŠTORE STEEL podjetje za proizvodnjo jekel, d. o. o.

Naslov: Železarska cesta 3, 3220 Štore

Internetna stran: www.store-steel.si

Število zaposlenih: 526

Štore

PREDSTAVITEV ORGANIZACIJE IN NJENIH GLAVNIH DEJAVNOSTI

Železarstvo v Štorah ima 160-letno tradicijo. Začetki sodijo v leto 1851, ko so bile postavljene naprave za industrijski način izdelave železa.

Štore Steel izdeluje jeklo s pretaljevanjem jeklenega odpadka. Jeklo iz zavrženih izdelkov se lahko v celoti obnovi, ne da bi se pri tem poslabšala njegova kvaliteta. Zavrženi izdelki iz jekla niso odpadek, temveč surovina.

Smo proizvajalec jekel, ki deluje predvsem na trgu evropskih proizvajalcev za avtomobilsko industrijo, na segmentu komercialnih kot tudi osebnih vozil. Poslovanje just-in-time prinaša nam in partnerjem obojestransko korist. Obojim zagotavlja stroškovno učinkovitost, racionalno uporabo virov in zanesljivo planiranje z manj tveganja.

Kakovost izdelkov, neprestano izboljševanje sistemov vodenja, zadovoljstvo odjemalcev, varnost in zdravje zaposlenih ter skrb za okolje zagotavljamo z izpolnjevanjem zahtev standardov: ISO/TS 16949, ISO/IEC 17025, OHSAS 18001 in ISO 14001.

Z avtomatizacijo procesov povečujemo zanesljivost kakovosti izdelkov, zajemamo podatke o spremenljivkah v procesu in spreminjamo naravo dela.

Smo izvozno naravnano podjetje, približno 70 % svojih izdelkov izvozimo v tujino.

V podjetju je zaposlenih 526 ljudi, od tega visoko izobraženih s VII. stopnjo izobrazbe in več, 12,55 %. V zadnjih nekaj letih smo predvsem zaradi upokojevanja zaposlili večje število mlajših sodelavcev – število zaposlenih mlajših od 30 let je 20,91 %.

 VIZIJA IN CILJI PODJETJA

Želimo biti samostojen, globalno usmerjen proizvajalec jekel po naročilu uporabnikov v tržnih nišah, katerih potreb ne morejo zadovoljiti veliki proizvajalci.

EU industriji osebnih in gospodarskih vozil bomo namenili 90 % proizvodnje naših izdelkov.

Naš namen je vlaganje v ljudi, da lahko z znanjem, sposobnostjo in veščinami, brez fizičnih naporov, uresničujejo strateške cilje podjetja.

Naši ključni cilji so:

– postati pomemben proizvajalec v tržnih nišah na EU trgu,

– prodati 75 % izdelkov izven Slovenije,

– imeti tretjinski tržni delež ploščatega vzmetnega jekla za gospodarska vozila na EU trgu,

– doseči obseg dodatnih obdelav po naročilu za tretjino izdelkov in razširiti ponudbo termično obdelanih jekel,

– postati pomemben dobavitelj za EU kovaško industrijo.

KOLIKO INŽENIRJEV S PODROČJA STROJNIŠTVA IN MEHATRONIKE BOSTE ZAPOSLOVALI V PRIHODNJIH LETIH:

Zaposlovali bomo 2 do 3 inžinirje s področja strojništva in mehatronike letno.