KLS Ljubno d. o. o.

Naziv podjetja: KLS Ljubno, d. o. o., specialist za zobate vence
Naslov: Loke 36, 3333 Ljubno ob Savinji
Internetna stran: www.kls.si
Število zaposlenih: 230
Telefonska številka: 03 839 32 00

kls

PREDSTAVITEV ORGANIZACIJE IN NJENIH GLAVNIH DEJAVNOSTI

KLS je vodilni globalni proizvajalec zobatih, masnih in signalnih obročev za enomasne in dvomasne vztrajnike motorjev. Naši proizvodi so vgrajeni v motorje več kot 31 proizvajalcev avtomobilov (VW, Toyota, Ford, BMW, Audi, Citroën, Peugeot, Porsche, Daimler, Mazda, Fiat, Opel, Renualt, Nissan, Volvo, Honda …). S svojimi proizvodi KLS pokriva več kot 60 % evropskega in več kot 16 % svetovnega trga. Z več kot 120 roboti v proizvodnji smo najbolj robotizirano podjetje v Sloveniji in v naši panogi.
Dosegamo najboljše rezultate kakovosti v naši panogi na področju kakovosti proizvodov, dobav odjemalcem, kakovosti v fazi razvoja izdelkov, prototipov in začetnih vzorcev, visoki fleksibilnosti ter izpolnjevanju posebnih zahtev odjemalcev.

Našo poslovno politiko smo zasnovali na medsebojnem spoštovanju. Prepričani smo, da poslovna politika, temelječa na medsebojnem spoštovanju vseh, ki sodelujemo pri določenem proizvodu, lahko prinaša najboljše rezultate.

VIZIJA IN CILJI PODJETJA

Osnovni cilj družbe je dolgoročno uspešno in stabilno poslovanje. Za dosego tega cilja je potreben stalen napredek in razvoj družbe. Da bi se družba lahko stalno in uspešno razvijala, mora vlagati dovolj velika finančna sredstva v razvoj trga, proizvodov, procesov in kadrov. Zato mora družba trajno poslovati s tako visoko dodano vrednostjo, ki bo omogočila dolgoročno optimalno poslovanje in razvoj družbe. Optimalno poslovanje razumemo kot stalno povečevanje zadovoljstva odjemalcev, lastnikov, zaposlenih, dobaviteljev in okolja.

KOLIKO INŽENIRJEV S PODROČJA STROJNIŠTVA IN MEHATRONIKE BOSTE ZAPOSLOVALI V PRIHODNJIH LETIH

Naša kadrovska politika sloni na povečevanju deleža ključnih kadrov v skupnem številu zaposlenih. Zelo zahtevni proizvodni procesi, visoka kakovost proizvodov in storitev, potrebne veščine pri sodelovanju in razvoju trga, proizvodov in proizvodnih procesov zahtevajo strokovne kadre s specifičnimi znanji, ki jih morajo zaposleni pridobivati in razvijati.

Sodelujemo z osnovnimi, srednjimi in višjimi šolami iz našega območja. Že osnovnošolcem dajemo priložnosti, da spoznajo poklice. Študentom in dijakom omogočamo praktično delo in s tem pridobivanje delovnih izkušenj v času obvezne prakse in počitniškega dela s ciljem, da so se po končanem šolanju čim prej sposobni uspešno vključiti v delo.

Za odličen strokovni kader imamo vedno odprta vrata in glede na rast poslovanja nenehno zaposlujemo.

https://www.google.si/search?q=kls&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj525X1o4HLAhXDmg4KHb45CSgQ_AUIBygB&biw=1280&bih=913#tbm=isch&q=kls+ljubno&imgdii=-V9bxS_V7QJhTM%3A%3B-V9bxS_V7QJhTM%3A%3BucPyHooGDw_P1M%3A&imgrc=-V9bxS_V7QJhTM%3A