Ob 20-letnici Višje strokovne šole

Prelomnica na področju višješolskega izobraževanja se je zgodila leta 1995, ko so dotedanje dvoletne višje šole, ki so bile pod okriljem  fakultet, prerasle v triletne visoke strokovne šole. Višje strokovne šole pa so nastale na novo, z novimi študijskimi programi, na pobudo in potrebe gospodarstva. Pobudo za pripravo novih višješolskih programov in ustanovitev novih samostojnih višjih strokovnih šol v okviru projekta Phare smo sprejeli tudi na tedanji Tehniški šoli Celje, sedaj Šolski center Celje. Preimenovanje je bilo posledica ustanovitve nove višje strokovne šole leta 1996 v sklopu šolskega centra.

V svojih 20 letih delovanja smo sodelovali pri pripravi treh višješolskih programov, in sicer strojništvo, gradbeništvo in avtoservisni menedžment, ki jih tudi izvajamo. Izvajamo še program mehatronika, prenehali pa smo izvajati program logistično inženirstvo. V tem času je diplomiralo 2.166 diplomantov. Naše dosedanje izobraževalno delo je in tudi v prihodnosti bo slonelo na sodelovanju z gospodarstvom, ki sodeluje v izobraževalnem procesu preko praktičnega izobraževanja študentov, diplomskih del, seminarskih in projektnih nalog.

 

za brošuro

 

Nazaj