Zavod RS za zaposlovanje

ZRSZ Območna služba Celje, Ljubljanska 14, 3000 Celje
Internetna stran: www.ess.gov.si

Število zaposlenih : 62

Zavod-RS-za-zaposlovanje

PREDSTAVITEV ORGANIZACIJE IN NJENIH GLAVNIH DEJAVNOSTI

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je ena ključnih ustanov na trgu dela. Je samostojna pravna oseba s statusom javnega zavoda, ki deluje enotno za območje Republike Slovenije.
Temeljne dejavnosti Zavoda:
• posredovanje zaposlitev in zaposlitveno svetovanje
• izvajanje karierne orientacije
• izvajanje zavarovanja za primer brezposelnosti
• izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja
• izdajanje delovnih dovoljenj in zaposlovanje tujcev
• izdelava analitičnih, razvojnih in drugih strokovnih gradiv s področja dejavnosti Zavoda
• informiranje o trgu dela, informacije javnega značaja.

Uporabniki storitev Zavoda so brezposelne osebe, delodajalci, osebe, ki potrebujejo strokovno pomoč pri zaposlovanju in poklicni orientaciji, strokovne institucije in izvajalci programov zaposlovanja, socialni partnerji ter javnost.

VIZIJA IN CILJI ORGANIZACIJE
Poslanstvo
Ustvarjamo prijazen in učinkovit Zavod, usmerjen k uporabnikom naših storitev.
Zavod RS za zaposlovanje kot osrednja institucija na trgu dela nudi kakovostne storitve vseživljenjske karierne orientacije in posredovanja zaposlitve tako brezposelnim osebam kot ostalim uporabnikom ter zagotavlja odzivne storitve za delodajalce.
Vizija
Postati dejaven, moderen, prepoznan ključni partner na trgu dela v Sloveniji in Evropski uniji. Ohranjati načine delovanja in sodelovanja, ki so se do sedaj izkazali kot uspešni, in razvijati nove, ki nas bodo vodili k zastavljenim ciljem.
Vrednote
• znanje, strokovnost, ustvarjalnost,
• dobra organiziranost, fleksibilnost in stalno uvajanje novih načinov dela,
• zanesljivost, korektnost, odgovornost in spoštljiv ter prijazen odnos do uporabnikov in zaposlenih,
• medsebojno zaupanje, sproščeno in ustvarjalno vzdušje.

MOŽNOSTI IN PRILOŽNOSTI, KI JIH LAHKO ŠTUDENTJE MEHATRONIKE IN STROJNIŠTVA PRIDOBIJO V OKVIRU VAŠE ORGANIZACIJE

• storitve vseživljenjske karierne orientacije
• posredovanja zaposlitve
• informacije o trgu dela doma in v EU (EURES)